Preț

Prețurile pentru scanarea arhivei depind de volumul acesteia, de documentele ce trebuiesc scanate.

În cazul anumitor tipuri de documente, pentru a putea cota un preț este necesară o comandă minimă pentru un număr determinat de pagini.

Pretul scanării in cazul deplasării la locația beneficiarului lucrării include deplasarea operatorului și transportul echipamentului.

Preţul de bază al serviciilor este de 41 Euro (fără TVA)/1.000 file scanate (pagini scanate duplex color la rezoluţie 150 dpi în format .jpeg), nefiind inclusă indexarea documentelor.
Refacerea fizică a arhivei (legarea mapelor) intră în sarcina beneficiarului.

Preţul mediu al serviciilor este de 60 Euro (fără TVA)/1.000 file scanate (pagini scanate duplex color la rezoluţie 150 dpi în format .jpeg), fiind inclusă indexarea documentelor după an, mapa conform
Nomenclatorului Arhivistic Notarial, număr autentic (de ex. „1969, AUT #1234”), precum şi predarea lucrării pe HDD extern şi/sau pe DVD-uri personalizate.

DE REȚINUT!
Oferta se va face personalizat pentru fiecare arhivă, în funcţie de starea fizică a acesteia, condiţiile de lucru, volumul arhivei, modalităţile şi termenele de plată pentru serviciile prestate şi se referă la documente cu o vechime de până la 25 de ani şi grad minim de uzură.

Preţul serviciilor NU se referă la documentele cu grad mare de deteriorare și este valabil pentru minim de __0.000 de file scanate.

Prețurile se pot modifica fără o notificare prealabilă, excepție făcând cele pentru care există un contract semnat sau în derulare.

În concluzie, cea mai rapidă cale de a determina prețul este să ne contactați prin e-mail bosinceanu@gmail.com  sau la telefoanele 0767 936 900 (Răzvan), 0771 105 140 (Gabriel) cu detaliile proiectului.

Vă mulțumim!